SWASTİKA

En son güncellendiği tarih: 17 Nis 2020


Swastika, Hint Astrolojisinde, Hindular tarafından, astrolojik olarak Pisces’in işareti olarak simgelendirilen Hint haçıdır. Swastika birbirlerini ortalayan, uçları saat istikametinde dik açı yapacak şekilde arkaya kıvrılmış, dört kollu haç şeklinde iki doğrudan oluşur.Swastika, ortak bir noktadan zıd yönlere akan dört enerji akımını simgeler. Swastika’da pozitif, negatif, elektrik vemanyetik etkenler, geometrik olarak birbirlerinin zıddı dört yöne yönlenirler. Simyacıların toprak. su, ateş ve hava olarak nitelendirdikleri dört unsur dikkate alındığında, Swastika’nın simgelediği dört enerji akımının, fiziksel dünyadaki maddenin dört haline işaret ettiği anlaşılır.Birbirlerini bir haç şeklinde kesen dört doğrudan dikey konumlu olanı elektrik ilkeyi, yatay konumlu olanı ise manyetik ilkeyi temsil eder. Bir merkezden çıkan dört akımdan elektrik ilkeyi belirleyeni yukarı ve aşağı akarak pozitif ve negatif bir görünüm alır. Positif olan elektrik akımı, ışık oluşturucu ve aktarıcı (luminiferous ether) veya ateş unsuru olup oksijen gazını, negatif olan elektrik akımı ise, (gustiferous ether) veya su unsuru olup hidrogen gazını karşıtlar. Manyetik ilkeyi belirleyeni ise sağa ve sola akarak, pozitif ve negatif bir görünüm alır. Pozitif manyetik ilke (odoriferous ether) veya toprak unsuru olup karbonu, negatif manyetikse (tangiferous ether), hava unsuru olup azotu temsil eder.


Dört eterik unsur, luminiferous ether, gustiferous ether, odoriferous ether ve tangiferous ether, Hindu deyimiyle dört aşağı Tattvas, Simyacı deyimiyle dört elementel unsur, oksijen, hidrojen, azot ve karbon tek bir kaynaktan (noktadan) ortaya çıkar. Bu nedenle Swastika, tek

kaynaktan oluşan dört yayılımın simgesel karşılığıdır. Sonoriferous ether olarak nitelendirilebilecek olan Swastika simgeleşimi, birleşmiş konumda eterde mevcut olan elektro-manyetik kuvvetlerdir.


Swastika simgeleşiminde fiziksel maddenin ether, elektrik ve manyetik yukarı üçlüsü, kendilerini, dört yönlü, dört bölgeli, dört aşağı Tattvas’a bölüştürürler. Bu bölünme telaffuz edilemez isimdeki (YOD-HE-VAU-HE) serisinin ikinci “HE”si ile tanımlanır. maskulin olan

YOD”, feminin olan birinci “HE” ve bunları birleştiren, bağlayan “VAU” ile bir üçlü (trinite) oluşur. İkinci “HE” bu trinitenin açılımı, evrenin doğduğu rahmin simgeleşimidir.


Aynı şekilde, Swastika, bir kaynaktan (noktadan) başlayan varoluşun simgesi olup merkezi bir noktadan dört kollu akan enerji akımıdır. Swastika bir ateş çemberidir. Durağan olmayıp sürekli olarak devinen bir ateş tekerleğidir. Swastika’nın ateşi onun elektro-manyetik karakterine işaret eder. Ateş tekerleği devindikçe, devinimin kuvveti, akışkanın akım kuvvetini

dengeler. Sonuçta, ateş akımı doğal yörüngesinden sapıp terse akarak dönmenin ters istikametine kıvrılır. Swastika dört enerji akımının yayımlanmasıyla durmaz. Dört enerji

akımı aktif durumda yayımlanmaya devam olunur. Devinirler, ilerler ve maddenin diğer formlarını oluşturmaya devam ederler.


Swastika’nın dairesel dönüşü belli bir noktanın etrafında olur. Yaratılışın sırrı bir noktanın, bir çekirdeğin etrafında dönenen enerjidir. Bilinen tüm formlar, maddenin bir çekirdek etrafındaki

dairesel dönüşümüyle oluşur. Bundan dolayı periyodik sistemdeki tüm elementler ateş döngüsünün sonucudur. Algılanan fiziksel dünya ateş döngüsünün evrimi sonucu belirir.


İki türlü Swastika vardır. Birincisi ateş döngüsünün, saat istikametinde, sağa doğru dönmesidir. Bu durumda döngünün kolları geriye yani sola yönlenir. İkincisi ise saat istikametine göre sola dönen Swastika’dır. Bu durumda, döngünün kollarının geriye, sağa yönlenmesi söz konusudur. Bu iki tür Swastika arasında sağa dönen dolayısıyla kolları geriye yani sola yönlenen Swastika doğru olan gerçek Swastika’dır. Gerçek Swastika doğanın yapıcı ilkelerini temsil eder. Diğeri yani sola dönen dolayısıyla kolları geriye yani sağa dönen Swastika doğru olmayan sahte Swastika’dır. Sahte Swastika yıkıcı niteliklidir. Yıkar, yokeder, yakar. Biri diğerinin tam tersidir. Biri yapar, diğeri yıkar. Biri merkeze yönlenir, diğeri merkezden kaçar. Centripetal ve centrifugal ilkeleri temsil ederler. Sağ dönümlü Swastika kozmik yaratılışın, sol dönümlü Swastika ise kosmik yıkımın simgeleridir.


Swastika’nın dik açı yaparak geriye yönlenen kolları dairesel eğim yerine görüntüsel bir kare oluşturur. Bu husus büyük bir güçle dönümlenen dört akımın aynı zamanda ileriye doğru olan

hareketinden meydana gelir. Bu nedenle karesel döngü evrenin dört unsurun ürünü olduğu gerçeğini belirler. Evrenin her noktasında elektrik ve manyetik kuvvetler bulunur. Bu nedenle,

gözle görünen ve zihinle algılanan evren karesel olup, üçgenin karesidir.


7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved