VESICA PICSIS

En son güncellendiği tarih: 17 Nis 2020Vesica piscis, sembolik kutsal geometrinin ana ilkesidir. Şeklinden dolayı balık tabağı veya

balık kesesi olarak tanımlanır. Vesica piscis ve bağıntıları, kozmik ilkelerin ve teolojik kökenli

geometrik sembolizma fikrinin ana yapı taşlarıdır. Vesica piscis aslında latince mesane + balık anlamında yaygın olarak kullanılan bir hıristiyan sembolizmidir. Astrolojik olarak burçlar kuşağında 12'nci ve sonuncu burç olan balık burcunun grafiksel sembolizmasını temsil eder. Hıristiyanlığın ana doktrini ve sembolü olarak, cennetle dünya arasında yada insanlıkla ilahi olan arasında mesih İsa'nın inkarnasyonuna delalet eder. Ayrıca vesica piscis rahim anlamında özellikle mesihin ortaya çıktığı bakire rahim anlamına gelir


Bazı yöresel kültürler, güneş ve ayın görüntülerini vesica piscis şeklinde birleştirirler. Ebedi ve tek olan gerçeği ve solar bilinci temsil eden güneşle, güneşin aksine keskin kenarlı ve sürekli değişen, benzerlik ile farklılık, bütün ile parçaları simgeleyen ayın birbirlerini tamamlayıcı karşıtlılıkları, polarizasyonu vesica piscis'i simgeler.


Vesica piscis transkandal ve irrasyonel olan pi, phi, kök2, kök3 ve kök5 sayılarını geometrik olarak içerir. Dolayısıyla fizik ötesini fiziksel dünyaya bağlarlar. Transkandal ve irrasyonel olan bu sayılar hiçbir şekilde kıyaslanamazlar. Bu sayılar kıyaslanamayacak şekil ve ölçüde sürekli aynı oranda devem ederlerse sonsuz bölünmeler yoluyla uzayı düzenleyebilirler. Bu düzenleme, mikrokozmik ve makrokozmik olarak her şekli, süreklilik ve birleşik olarak dinamik simetri yoluyla, ölçü ve oranlamayla birleştirir. Doğum yoluyla dünyaya geldiğimiz rahmin fiziksel dünyaya açılan kapısı vagina, boyutlararası, interdimensiyonal bir kapıdır. Spiritüel formdan fiziksel forma geçişin yani doğumun bu kapısı, düalitik gerçekliğin bir kapısıdır.


Maddesel şekileri oluşturan platonik katılar, kristal ve metallerin yapısını tayin ederler.

Metaller ayrıca atomik gridlere de sahiptirler. Bu nedenle, bu tür moleküllerin geometrik yapılanmalarını görmek kolaydır. İnsana gelince bu yapıyı görmek oldukca zordur. Bizler ana rahminde, tıpkı, tüm diğer yaşam formları gibi geometrik bir yapıdaydık. Ancak bu yapı, gözle görülemeyen mikroskopik, dairesel bir yapıdır. ‘’Yaşamın çiçeği’’ sembolündeki, ‘‘Yaşamın

tohumu’‘ sembolü, bir bebeğin ilk hücresinin çoğalımında ortaya çıkan, spiritüel dünyadan

fiziksel dünyaya geçişteki, sembolik-geometrik yapıyı temsil eder.


Herhangi iki daire kesiştiğinde kesişme alanı bir badem şeklini alır. Ancak ne zaman özdeş iki daire badem şeklini üretmek üzere birinin merkezi diğerinin çevresi üzerinde yer alacak şekilde kesişirse ortaya çok özel bir şekil çıkar.

Bu özel badem şekilli alana Vesica Piscis adı verilir.

Vesica Piscis, karşıtların arabuluculuk anlamında içerdiği eşkenar üçgen geometrisi ile Trinity ve Hıristiyan sembolizmi ile ilişkili olarak kutsal geometri kapsamında yorumlanır. Bilindiği

üzere daire, verilen bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir. Bu tanımla, verilen nokta dairenin merkezi, verilen noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri, dairenin çevresi olur. Daire çizmek için bir pergel kullanılır. Pergelin iki ucu vardır. Pergelin iki ucu arasındaki açıklık çizelecek dairenin yarı çapı olur. Pergelin her iki ucu daire merkezi olacak şekilde çizilen aynı yarı çaplı iki daire daima bir Vesica Piscis denilen bir kesişme alanı yaratır. Mircea Eliade’ye göre daire bilineni (kozmos) bilinmeyenden (kaos) ayırır. Daireler kesiştiğinde, dairelerin merkezleri ve dairelerin birbirlerini kestikleri noktalar arasındaki sayısal ilişkiler, oluşturdukları geometrik şekiller, sembolik olarak kutsal geometrik anlamda önemlidir. Şekilde daire merkezlerini

A ve B, dairelerin birbirlerini kestikleri noktaları ise C ve D olarak ele alalım. Bu noktaları AB ve CD olarak birer doğruyla birleştirirsek sembolik olarak ortaya ilkin bir haç şekli, daha sonra, tepeleri aşağıda ve yukarıda bulunan AB ortak tabanlı iki eşkenar üçgenden oluşan bir rhombus (elmas-diamond) şekli ortaya çıkar. (Şekil-2). Yarı çap 1 birim olunca (AB=1) Pisagor bağlantısından CD=√3 dolayısıyla birbirlerini 90 derece ile kesen yatay (AB) ve dikey (CD) eksenlerin oranı 1/√3 veya 1/1.7320508…..olur. Bu matematik oran tek ve eşuyumlu olan hexad geometrisi, 1/√3 veya 1/1.7320508 ise logos oranıdır. Geleneksel kozmoloji, sembolik fikirler dünyası transkandal ilişkilerin görüntüsel uzantısıdır. Bu nedenle katedrallerin tümü geometrik olarak Piscean sembolünü içerir. Vesica Piscis geometrisinin içerdiği diğer şekiller aşağıda gösterilmiştir.A) Arabulucu olarak Vesica Piscis; (B) √3 uzunluklu diktötgende balık şekli; (C) Vesica Piscis

içinde rhombus (elmas-diamond) şekli; (D) 3 dünya diagramı; (E) Kabalistik hayat ağacı

geometrisi; (F) Vesica Piscis içinde İsa figürü; (G) Beauvais katedrali Vesica Piscis formu; (H)

Eşkenar üçgen; (I) Genişleyen eşkenar üçgenler ve rhombuslar; (J) Pisagor tetraktisi; (K) Hexagon (altıgen) ve yıldız hexagram (süleyman mühürü); (L) Vesica piscis tabanlı çiçek

formu.


Birim yarıçaplı Vesica Piscis geometrisinde daire merkezlerinden geçen dikey çapları (EF ve GH) alıp, daireleri kestikleri noktalar bireştirilince kenarları birim uzunlukta olan iki kare elde edilir (AB=AE=EG=GB=1). ABGE karesinde BE köşegeni Pisagor bağlantısından √2 veya 1.4142135... olarak bulunur. Benzer şekilde çift kareli FEGH dikdörtgeninde EH köşegeni yine Pisagor bağlantısından √5 veya 2.236067... olarak hesaplanır.


Şimdi FEGH çift kareli dikdörtgenin köşegenlerinin kesiştiği nokta daire merkezi olmak üzere birim yarıçaplı üçüncü bir daire çizelim. Bu daire ab uzantısı IJ doğrusunu K noktasında keser. AB = 1 olduğundan

AK = phi (φ = √5/2 + 1/2) veya 1.618034…. olarak bulunur. BK segmenti ise 1/φ veya (√5/2 - 1/2) veya 0.618034….olur. 1/φ altın oran olarak bilinir.


1/√2, 1/√3 ve 1/φ sonlu tam sayılarla ifade edilemezler. Bu oranların mutlak değerleri basit geometrik şekiller, üçgen, kare ve beşgen olarak ifade edilebilir. Herhangi bir eşkenar üçgenin tabanını yarısının yüksekliğine oranı 1/√3'tür. Bir başka deyimle eşkenar üçgeni √3 kontrol eder. Bir karenin kenarının köşegenine oranı 1/√2'dir. Kareyi √2 kontrol eder. Beşgende kenar köşegen uzunluğu oranı 1/φ'dir. Beşgeni φ kontrol eder.


Tam sayılarla ifade edilemeyen 1/√2, 1/√3 ve 1/φ sayıları aynı birimle ölçülemeyen, orantılı olmayan, ölçülemez nitelikli sayılardır. Bu sayılar dinamik simetri yoluyla her seviyede mikrokozmosdan makrokozmosa kadar sonsuz bölünmeyle orantılı olmayanı oransal olarak birleştirir. Örneğin 1x√3 dikdörtgeni oransal olarak ard arda devam eden dikdörtgenler şeklinde mükemmel bir geometrik ilerleme (1, √3, 3, 3√3 ...) oluşturur.


6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved