ROBERT FLUDD-UTRIUSQUE COSMI İMGELERİ

En son güncellendiği tarih: 17 Nis 2020


1617 ve 1621 yılları arasında, Robert Fludd, 60'ın üzerinde karmaşık gravürlerle dolu iki ciltlik bir kitap olan ve biteviye tartışılan iki dünya, yeryüzündeki insan yaşamının Mikrokozmosu ve İlahi'nin manevi alemini içeren evrenin Makrokozmosu. ''Utriusque Cosmi''yi yayınladı. Robert Fludd, İngiltere Kralı I. James'in mahkemesinde görevli Galler kökenli saygın bir İngiliz doktordu. Fludd Anglikan Kilisesi'nin bir üyesiydi ve Oxford'daki St. John's Koleji'nde tıp mesleğinde eğitim görmüştü. Simya, Astroloji, Kabalizm ve Falcılık gibi büyülü uygulamalardan, Tanrı'nın doğal ve insan dünyalarına ilişkin radikal teolojik düşünceleri içeren ansiklopedilerin üretken bir yazarıydı. Ansiklopedik yazılarında, evrensel konuları tartışırdı. Aynı zamanda yazılarında, mekanik, mimarlık, askeri tahkimatlar, silahlar, askeri manevralar, hidroloji, müzik teorisi ve müzik enstrümanları ile matematik, geometri, optik ve çizim sanatının yanı sıra edindiği tıp ve kimya gibi pratik bilgi birikimini gururla sergilerdi. Robert Fludd genellikle sanatın ortak metaforunu, evrenin kendisinin işleyiş biçiminin bir mikrokozmik formu olan “Doğanın Maymunu” olarak kullandı.''Utriusque Cosmi''de Fludd'a göre, evrendeki materyaller, bir laboratuvar kimyacısı gibi hareket eden Tanrı tarafından kaostan ayrılmıştı. Fludd, Alman doktoru, cerrah ve radikal teolog Theophrastus Paracelsus von Hohenheim'in tıbbi ve büyülü uygulamasının sağlam bir inancına sahipti. Bu nedenle ''Utriusque Cosmi'' Fludd tarafından Paracelsus'un kimyasal teorisine dayanan, amblematik resimli bir kozmoloji olarak sunulmuştur.Fludd'ın yayınları, tıbbi çözümlerden ziyade neredeyse yalnızca duaya ve İsa'nın ismine ve İsanın ilk havarilerinin modeline dayanan bir tıp pratiğini kapsamaktaydı. Bu tıbbi adanmışlık , Yahudiliğin gizli mistik öğretisinden ve Alman filozof Johannes Reuchlin'in fikirlerinden türetilen ve Fludd'ın Hıristiyanlaştırılmış bir formda kullandığı bir teoloji, kabala tarafından destekleniyordu. Robert Fludd İsa Mesih'i, Yahudi Mesih'in göksel formu olan kabalist melek Metatron'a eşit olarak ele alıyordu. Dünyanın ruhu“anima mundi” dışarıdan Antropos'a yayılıyordu. Ayrıca, “Kabalistik Hayat Ağacı'nda'' karşılığı Bilgelik olan “Hochmah”ın “ İsa Mesih'le özdeş olan John'un Hıristiyan İncili'ndeki “Söz” “Verbum” ile aynı olduğunu belirtiyordu. Fludd'a göre Hristiyanlıktaki ilk kelime “Söz”, İbranice alfabesinin ilk harfi “Aleph'' ile aynıydı. “Verbum” ya da ''Metatron-Christ-Messiah'', güneşte yaşayan Tanrı'nın kendisiydi. Olağanüstü gravürlerle cömertçe resmedilmiş olan Fludd’ın tüm incelemeleri, özgün bir ruhani görüntünün vizyoner niteliğine sahip olan Michael Maier, Jacob Boehme ve Johannes Mylius gibi çağdaş okültistler üzerinde, biçim ve konu bakımından, önemli bir etki yaratmıştı.


Fludd tarafından ışığın yaratıcı ve iyileştirici güçleri ile ilgili kavramları, diyagramlarda iki kesişen koni veya piramit tarafından temsil edilen ışık ve karanlık ilkeleri ile gösterilmiştir. İlk piramidin temeli Tanrı'sal düzeye yerleştirilmiş olup ilahi ışığın ışınlarını temsil ederken, ikinci piramidin tabanı, yukarıya Tanrı'ya doğru yükselen şekilde yeryüzünde yer almaktadır. Aşağı ve yukarı doğru olan konilerin kesişmesiyle yaratılan elmasımsı pastil şekli içinde Fludd ruh ve maddeyle, erkek ve dişi, kükürt ve civa zıtlarını dengeleyen kürenin doğası içine güneşi yerleştirmiştir.

7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

ISAAC NEWTON’un OKÜLT ARAŞTIRMALARI

Sir Isaac Newton (25 Aralık 1642 - 20 Mart 1726) “doğal filozof” olarak tanımlanan bir İngiliz matematikçi, astronom, teolog, yazar ve fizikçiydi. Tüm zamanların en etkili bilim adamlarından biri ve

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved