PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

En son güncellendiği tarih: 17 Nis 2020Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden

uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya

düzensizlik içinde düzenin, sembolik anlamını matematiksel olarak içeren, ezoterik

bilimlerdeki en önemli sembollerden biridir.


Galilo’nun deyimiyle belirtecek olursak ‘‘evren, matematik dille yazılmış muhteşem bir

eserdir’’. Evren hakkında Platon'un matematiksel görülerinden yola çıkan Galilo ile Kepler’de

evrenin gizli, transkandal yol haritasının, matematik dille yazıldığını kabul ederler. Thomas

Aquinas’ın bir süre alay konusu olan ‘’ex nihilo’’ ‘‘hiçlikten var oluş’’ nitelikli yaradılış kavramı, günümüzde matematiksel ve fiziksel sabitlerin gizeminin tekrardan önemsenmesi ve PASKAL ÜÇGENİ’nin GİZEMİ BÜYÜK TETRAKTİS kozmolojik büyük patlama kuramıyla bir anlamda gerçek olduğu düşünüebilir.Paskal üçgeninin sayıları Binom teoremine göre (a+b)^n formülüyle hesaplanır. Buna göre

n=0,1, 2, 3 ve 4‘ncü kuvvet açılımları üstte, ilk 8 açılımın katsayıları ise altta Paskal üçgeni

şeklinde saydamda görülmekte. Buradan Binom katsayılarının çarparak değil, düzgün bir

şekilde toplanarak elde edilebileceğini görüyoruz. Örneğin 2‘nci satırdaki 1+1’in, üçüncü

satırdaki 2’yi, 6’ncı satırdaki 10+5’in, 7‘nci satırdaki 15’i vermesi gibi.Burada ilginç olan bir başka gizem daha vardır. Paskal üçgeninin 8‘nci satırında, üçgenin

köşelerini oluşturan 1 sayıları hariç, herbir sayı, iki katsayılı ortak etmen 7 sayısına bölünür.

Bu özellik başka hiçbir satırda yoktur. Bunun çok önemli bir anlamı vardır. Okült literatürde 7

sayısının gizemi bilinir, ancak 7 sayısının gizeminin nedeni olan matematiksel açıklaması

çoğu kişi tarafından bilinmez. Az önce Galilo’nun deyimiyle ‘‘Evren, matematik dille yazılmış muhteşem bir eserdir’’ dedik. Gerçekten öyledir. Neden 7 ? Varsayalımki en fazla serbestlik derecesinin varolduğu bir evren yaratmak istiyorsunuz. Matematiksel olarak, çizit kuramını ve set teorisini kullanmanız gerekir. Buradan çıkacak olan sonuç 7’dir. Daha da ilginci Paskal

üçgeninde ilk 8 satırın eşkenar bir üçgen içinde yer almasıdır. Paskal üçgeninin 8‘nci satırında ortaya çıkan 7 gizemi, 8‘nci satırda ‘‘Büyük Tetraktis’’ olarak gizemsel eşkenar Paskal üçgenini sonlandırır.Büyük Tetraktis’de Paskal sayılarının teker teker 2’ye bölünüp bölünmemesini dikkate alarak,

2‘ye bölünebilen sayıların dairelerini kırmızıya boyarsak gizemli bir durumla karşılaşırız.

Büyük tetraktisde 6x6=36 daire vardır. İlk 2 satırdaki daireler sarı renklidir. 2’ye

bölünemeyen, tek nitelikli 1 sayısını 3 defa içerirler. 2’ye bölünebilen ilk çift sayı olan 2, 3‘ncüsatırda ortaya çıkar. Dördüncü satır, tümüyle 2’ye bölünemeyen tek sayı niteliklidir. Şekil kendisini eşkenar üçgenlerle tekrarlar. 3 üçgenle aksiyel simetriye sahip dördüncü üçgense, 2’ye bölünebilen sayıları içerir. Dolayısıyla ''Büyük Tetraktis'' asal sayılarla fraktal geometri arasındaki bağlantıyı veren en önemli semboldür, kısaca eşkenar üçgen sembolizmasıyla belirtilir.Ayrıca ve en önemlisi ''Büyük Tetraktis'' de temel sayılar 1, 2, 3’ten elde edilen 4 boyutlu

geometrinin 8'inci satırda kendini düzenli olarak tekrarlayan fraktal geometrisi, hegzagonal

balpeteği şekillidir. Büyük Tetraktis, sonsuz olanın sonlu olarak tanımlanmasını, kaosda

düzeni, düzensiz olarak beliren fenomenlerin düzenli olduğunu belirten, 4 boyutlu uzayda 3

boyutlu cisimlerin varlık şartlarını ortaya çıkaran, evrende harmoniyi yani eşuyumluluğu

içeren bir semboldür. Bu sembol bizlere ayrıca 2 fiziksel uzam olduğunu belirtir. Bunlardan

ilki, bir nokta etrafında yer alan 4 boyutlu uzam ki tümel sayılar esasına dayalı olarak

elektromanyetik dalgaların aktarımını sağlarken, bu 4 boyutlu uzamda yer alan hava ile dolu 3 boyutlu ortamda ise ısı ve ses dalgaları evrik sayılar esasına göre aktarılır. Her 2 uzamda

temel sayılar 1, 2, 3 ve yapısal 8 sayısıyla şekillenir. Asal sayılar kuramı ve geometriyi

matematiksel olarak kullanarak, büyük tetraktis’in sembolik sırrını keşfedilir. Büyük sır tek

kelimeyle, KAOS’da DÜZEN ’in kontrolu, 4 boyutlu uzamda, 3 boyutlu cisimlerin düzenidir.

Büyük Tetraktis bir yandan altın oran olarak bilinen Fibonaci sayılarını içerirken, diğer

yandan ordinal 11 sayısının sırrını da içerir. Ancak şimdi yeniden Paskal Üçgenine geri

dönelim.Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Paskal Üçgeni neden sanal sayılarla kodlanmıştır?

Matematikte, (8x8+1) 65 satırlı Paskal Üçgeni , Sierpenski Üçgeni olarak bilinir. Polonyalı

Sierpenski düalitik olarak Paskal sayılarının teker teker 2’ye bölünüp bölünmemesini ilk

inceleyen kişidir. Sierpenski 2 farklı renk kullanarak 65 satırlı Sierpenski Üçgeninde,

saydamdaki görüntüyü elde etmiştir. Sierpenski Üçgenine dikkatlice bakılırsa, 8‘li eşkanar

Paskal Üçgenlerinin ters dönerek özel bir desende kendilerini tekrarladıkları görülür. Bu

geometri, 1975 yılında ilk olarak Mandelbrot tarafından bulunan özbenzerlik kökenli ‘‘Fraktal Geometri’dir’’. Paskal üçgeni matematik dille yazılmış muhteşem bir eser olan evrende, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde düzenin sembolüdür.31 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

SAYILAR EVRENİ ve HELİOPOLİS GİZEMİ

Pisagor’un sayılar evreni, mutlak tek bir olan monad, mutlak tek iki olan duad, mutlak tek üç olan triad ve mutlak tek dört olan tetrad’dan oluşur. Aslında bunların herbiri, yani monad, duad, triad ve

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved