METAFİZİK TEK

En son güncellendiği tarih: 16 Ara 2018


Bir olandır. Bütün olandır. Tek olandır. Gizil güçtür. Herşeyi kapsar ve her zaman vardır. Kavrayabilme yeteneğimizin dışında gelişir. Özünde gizil güç ve arayış vardır. Dışa doğru giderek genişleyen sarmal bir girdaptır. Sürekli olarak yeniden optimize olur.Yinelenir, gelişir, yeni katmanlar üretir. Kozmik düzeni sürdürür. Katmanlar üzerinde katmanlaşmaya devam eder, tekrar katmanlaşır. Herşeyin sondan bir önceki hayat gücü, bilinç ve ruhun toplamıdır.

Tüm evrendir. Akıl ve maddedir. Kutsal varlığın bir manifestasyonudur.

“Kotzke Rebbe” (1787-1859); “Şayet Tanrıyı her yerde göremiyorsanız, O’nu hiç bir yerde göremezsiniz” der.

Temel Metafizik olgu MUTLAK TEK'in bölünmesidir. Bu nedenle geometrik şekiller kullanarak yaradılışın başlangıcını tanımlamak istediğimizde ortaya çıkan en önemli husus MUTLAK TEK'in nasıl çoğaltıcı ve farklılaştırıcı olabildiği sorusudur. Geometri sonsuz şekilsizlikten birbirleriyle ilişkili sonu olmayan şekiller silsilesine geçişi gizemli bir dille, BİR'den İKİ'ye geçiş şeklinde sembolik olarak görünür kılar. Gerek doğal gerekse metafizik olarak BİR'den İKİ'ye geçiş için iki BİR'i toplama şeklinde biraraya getirmek fikri doğru bir düşünce tarzı olamaz. BİR'in İKİ olması ancak ve ancak canlı bir hücrenin iki olması şeklinde algılanabilir. Tanım olarak BİR tekildir, o nedenle de kapsayıcı TEK'dir. Dolayısıyla İKİ, BİR olamaz. TEK'lik kavramsal olarak yaradıcının mükemmel bir sembolüdür. TEK kendisini içten bölerek İKİ'yi yani yaradanın özünü ve kendisini oluşturur. Bir diğer açıdan yaradıcı TEK'i ve YARADILMIŞ ÇOKLUĞU oluşturur. TEK, orjinal TEK'in geometrik olarak nasıl temsil edildiğine bağlı olarak çeşitli şekillerde temsil edilir. Daha önce belirtildiği gibi, TEK geometrik bir şekil olan DAİRE ile sembolize edilir. Ancak, DAİRE'nin belirgin olmaması nedeniyle sembol olarak ölçmenin ve algılamanın fevkindedir. TEK, mükemmel bir simetriye, bütünlüğe ve algılanabilir bir ölçüme sahip olan geometrik şekil, KARE ile de temsil edilebilir. Kutsal geometride DAİRE, unmanifest TEK'in geometrik Sembolüdür. KARE ise manifestasyon için konumlanmış TEK'in sembolüdür. Kare 4 ana yönü temsil eder. 4 ana yön, kuzey, güney, doğu ve batı olarak, mükemmel nitelikte iki karşıt, ancak birbirine eşdeğer, doğrusal elemandan oluşur. Tanım olarak KARE, birbirlerini dik açıyla kesen dört eşit doğrudan oluşan bir geometrik şekildir. Ancak KARE'nin çok daha önemli bir başka tanımı vardır, o da, herhangi bir sayının kendisiyle çarpımı bir KARE'dir. Birbirlerini dik açıyla kesen dört eşit doğrudan oluşan KARE bir yüzey oluşturur. Aynı şekilde KARE'nin dikey ve yatay kesenleri de birbirlerine eşittir ve keşiştiklerinde ölçülebilir yüzey meydana getirirler.

4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved