KÜP SEMBOLİZMASI

En son güncellendiği tarih: 26 Kas 2018


Bilindiği üzere, küp, kare şeklinde 6 yüzey ve 12 kenardan oluşan geometrik bir şekildir.

Küpün bir üst yüzü birde alt yüzü vardır. Biri altta diğeri üstte olmak üzere birbirlerinden

ayrılan bu iki yüzey, okült anlamda materyel ve sipirütüel olarak algılanır.Bir düşüncenin, bir objenin, bir etkenin, belirmesi, açığa çıkması, aşikar olması için bir

başlangıç noktasına ihtiyaç vardır. Metafizik olarak, insan bilincinde, bir düşünce şeklinde açığa çıkma, belirme olayı, ilahi kaynaklı, “Külli-tek” “metafizik tek” dediğimiz bir noktadan başlar ve uzamsal olarak boyutlanır. “Külli-tek” veya “metafizik tek” dediğimiz noktanın dışında herşey belirsiz, hükümsüz, anlamsızdır. Teklik düşüncesi arkaik matematikçiler ve felsefecilerden bu yana sayı sistemininde özünü oluşturur. Sokrat’tan önceki Yunan düşünürleri tek’liği ilk ilke olarak ele alıp varolan herşeyi, bu ilk ilkeye bağlı kılmışlardır. Evrendeki ahenk, “Mutlak ve Sonsuz” olanın vahiyleriyle, dışarıya dönük olarak farklı, oysa içe dönük olarak aynı olan, tek bir merkezden kaynaklanır. Bir merkezi noktadan çıkan ve

buluşan ve farklı yaşam biçimleriyle görüntülenen bu dünyada, merkezle çevre, mutlakla bağıl, sonluyla sonsuz, teklikle çokluk ilişkisi vardır. Teklik düşüncesi, metafizik ve geometrik olarak, noktamsı nitelikli bir kaynaktan başlayan ve uzamsal olarak boyutlanıp, yönlenmesi, belirlenmesi, açığa çıkması, doğru, daire, kare, küp ve poligonlar şeklinde irdelenir.Noktadan hareketle uzamsal olarak bir yol belirlenmesi olayı kalitatif niteliklidir. Bu nedenle

noktadan sonra doğru oluşması, kaynağın, yani noktanın kendisini belirginleştirmesi olayıdır.

İlk konumunun dışına çıkan ve ilk başlangıç noktasından uzaklaşan noktanın oluşturduğu

doğru, iki nitelikliliği yani düaliteyi oluşturur. Aslında bu iki niteliklilik bir anlamda bir

üçlülüktür, trinite’dir. Başlangıç ve sonuç noktalarından oluşan doğru, başlangıç ve

sonuç noktalarıyla, bu noktalar arasındaki ilişkiyi belirler.


7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved