HELENİSTİK KOZMOLOJİ-LOGOS ORANI

En son güncellendiği tarih: 26 Kas 2018


Eşkenar üçgen’in sayısal eşdeğeri 3’tür. Eşkenar üçgende zıdlıklar dengelenir. Eşkenar üçgen kutsal’ın sembolüdür. “Denge Yasası” olarak bilinir. Bu bağlamda, trinitede düalite-tek, üçbir, birde-üç olur.Her kuvvet kendini pozitif ve negatif, elektrik ve manyetik olmak üzere böler. İki yönlü olan

pozitif-negatif yada elektrik-manyetik titreşimsel etkiler bir doğru oluşturur. Doğru merkezi

bir noktadan ters istikametli iki yöne hareketlenir. Merkezi nokta, ne pozitif ne de negatiftir.

Bir başka deyimle hem pozitif hem de negatiftir. Merkezi nokta zıdları merkeze kilitler.

Pozitife kaşı negatif, negatife karşı pozitif olur. Birinci ve ikinci noktalar merkezkaç nitelikli,

üçüncü nokta ise merkezcil niteliklidir. Eşkenar üçgende iki zıd kuvvet dengelenir ve üçgen

bunu tam ve mükemmel olarak temsil ve sembolize eder. Kenarları düalitik olarak 2’ye eşit

olan eşkenar üçgende, tepe noktasından tabana indirilen dikmenin uzunluğu √3 olup buda

Helenistik kozmolojide ‘’Logos oranı’’ yada ‘’geometrik oran’’ olarak bilinir.Helenistik kozmolojide, Helen tanrılarından Apollo, Zeus ve Hermes birbirlerine “logos

ilkesi” olarak bilinen √3 bağıntısı ile bağlıdırlar. Gematrik sayısal değerler karşılığı, Zeus,

Hermes ile Apollo’nun geometrik ortalamasıdır. Antik dünyanın evrensel sentezi, bilim ve

sanat inisiyasyonunun gözlerden saklanan gizemi, harmoninin anahtarıdır.Zeus’un, Hermes ve Apollo’nun geometrik ortalaması olduğunu sembolik olarak gösteren

eski Yunan teolojik kökenli geometrik sembolizma fikrinin, önceki hiristiyanlarca kullanılan

ve balık şekilli “vesica piscis” diye bilinen bir başka çıkarımı daha vardır. Hermes (353)

uzunluğunda bir doğrunun, başlangıç ve bitiş noktalarını merkez alan ve yarıçapları Hermes

‘e (353) eşit olan birer daire çizildiğinde karşıtların içiçe geçtiği balık kesesi şekilli bir alan elde edilir. Bu alana “vesica piscis” denir. Eski Helenistik sembolik logos öğretisinde, inisiye

olmayanlara verilmeyen ve onlardan kesinlikle saklanan en önemli gizli sırlardan biri olan

”logos oranı’dır”.Yeni platoncular, güneş’i (Helios), doğa üstü, fizik ötesi olan, transkendental mutlak bir’in bir

aşağı düzeydeki sembolü olarak nitelendirirler. Logos, kozmik yapının kalbini ve varoluşun

kaynağını temsil eder. Işık ve yaşam kaynağı olduğu için amblemi güneştir. Çevre uzunluğu

1’e eşit olan bir dairenin çap uzunluğu sayısal olarak 0.318’ dir. Gematrik olarak 318 güneş’in

(Helios) sayısal değeridir. Bu husus “güneşin arkasında güneş saklıdır” deyimiyle ifade

edilmektedir. Helenistik kozmolojinin kaynağı olan bu sembolizma, bilimsel, metafiziksel ve

teolojik düşünceleri kapsar.


Öte yandan, Theos (Tanrı) kelimesinin gematrik sayısal değeri 284, Ouranos (Cennet)

kelimesinin gematrik sayısal değeri ise 891’dir. Theos (tanrı) kelimesi geometrik anlamda 1

olduğundan, Ouranos (Cennet) kelimesinin değeri 3.14 olur. Bir başka deyimle 284/891

oranına baktığımızda ilginç bir sonuçla karşılaşırız. Daire ezeli ve ebedi olup, başı ve sonu belli olmayan sonsuzluğun sembolüdür. Bu nedenle daire, doğa üstü, fiziküstü-transkantal

mutlak tek’in sembolüdür. Ortasında nokta olan daire sembolü hk.da tarih kitapları söz

etmez. Bu sembol kozmik tekliği ve kozmik bütünlüğü resmeder. Hermes’e göre ‘‘Tanrı,

çevresi burada, merkezi başka yerde olan bir dairedir’’. Aslında çapı 1’e eşit olan bir dairede,

daire çevresi π, daire çevresi 1‘e eşit olan bir dairede ise çapı 1/π olur. π ile 1/π arasındaki

ilişki, Görüntüsel olarak bize, iç içe geçmiş 2 daire, 2 nokta arasındaki ilişkiyi verir. İçiçe

geçmiş merkezleri birbirlerinin çeperinde olan birim çaplı iki dairenin kesiştiği alan “Vesica

pisces” ya da “logos oranı”dır. Balık kesesi şekilli “vesica pisces” ya da “balık tabağı” erken

hiristiyanların ve kutsal geometrinin en önemli sembollerinden biridir. İsa peygamberin

gnostik bazlı öğretilerinin, “ağda 153 balık” meseli gibi öğretileri içeren bir semboldür. İsa

peygamberin, cennetteki baba ile dünya arasında bir mediatör-arabulucu olduğu düşünüldüğü için, “vesica pisces” ya da “balık” şekliyle sembolize edilir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved