HAYATIN TOHUMU SEMBOLÜ

En son güncellendiği tarih: 26 Kas 2018


Hayatın tohumu sembolü bir noktadan başlar. Varoluş açısından X-Y-Z doğrultularında eşit 6 yönde ve birim çapta bir dairenin mental olarak projeksiyonuyla başlar.Henüz bu noktada toprak formsuz olup yaradılış halkası (dairesi) üzerinde başlangıç yoktur. Madde ve yaşamın oluşabilmesi için bu noktada Tanrısal spirit (ruh) var olmalıdır.İkinci dairenin merkezi Hermetik ilkelerden POLARİTE ilkesidir. Her iki dairede aynı yarı çaptadır. Dairelerin merkezleri birbirlerinin çeperlerinde yer alır. Başlangıç merkezli daire dolaylı olarak polarite merkezli daireyi yaratıp bir Vesica Piscis (taralı alan) oluşturur. Dairelerin çeperleri birbirlerini 2 noktada keserler. Akılcılık ve polarite merkezli dairelerden, yatay ve dikey, eşit uzaklıkta bulunan noktalar karanlık ve aydınlık benzeri zıdlıkları oluşturur.


‘’Hayatın çiçeği’’ sembolününün içindeki, ‘‘Hayatın tohumu’‘ sembolü, bir bebeğin ilk hücresinin çoğalımında da sembolik olarak ortaya çıkar. Bilindiği üzere, Platonik katılar, kristal ve metallerin yapısını tayin ederler. Metaller ayrıca atomik gridlere de sahiptirler. Bu nedenle, bu tür moleküllerin geometrik yapılanmalarını görmek kolaydır. İnsana gelince bu yapıyı görmek oldukca zordur. Bebek daha ana rahmindeyken, tıpkı, tüm diğer yaşam formları gibi, geometrik bir yapıdan oluşmaya başlar. Ancak bu yapı, gözle görülemeyen mikroskopik dairesel bir yapıdır. Bebeğin ilk ve tek hücresine "zigot" (yeni döllenmiş hücre) adı verilir. Pre-embriyonik evrede zigot bölünerek çoğalır. Embriyo günden güne bölünerek çoğalmaya devam eder. 2, 4, 8, 16, 32 olarak bölünen hücreler, bir süre sonra, hücreler kümesi oluştururlar. Yumurta yuvarlak bir top gibidir. Etrafında zona pelucida adı verilen, bir membran vardır. Bu membran, yaşam çiçeği sembolünün çeperindeki 2 daireyle temsil edilmektedir. Bu membranın içinde, 22+1 kromozom içeren, female pronucleus bulunur. Ayrıca zona pellucida da, 2 polar kütle bulunur. Sperm, zona pellucida’dan geçerek, female pronucleus’a doğru hareketlenir. Bu arada spermin kuyruğu kaybolur ve sperm male pronucleus’a dönüşür. Male pronucleus, female pronucleus'la aynı boyuta gelince, biraraya gelmeye başlarlar. Bu aşamada vesica piscis oluşur. Kozmik bilgi ve ışık, bu geometride saklıdır. Vesica piscis, her iki pronucleus boyutsal olarak aynı olmadıkça oluşmaz. Vesica piscis oluştuktan sonra, male pronucleus, tek bir hücre oluşacak şekilde, female pronucleus’la birleşir ve bir insan zigot’u oluşur. İnsan zigot’u oluştuktan sonra, zona pellucida'da bulunan ikipolar kütleleden biri yukarı doğru hareketlenerek, kutupsal kuzeyi, diğeri ise aşağı hareketlenerek kutupsal güneyi oluşturur. Bu arada, yumurtanın ortasında polar bir tüp, bir enerji alanı ortaya çıkar. Daha sonra, tek hücre, polar eksenin iki yanında, 2 hücreye ayrılır. Daha sonraki aşamalarda hücreler, ikili şekilde bölünmeye devam ederler. İlk 4 hücre, 3-boyutlu olarak, geometrik anlamda, bir tetrahedron oluşturur. Tekrar bölününce, orjinal ilk 8 hücre meydana gelir. Bu ilk 8 hücre ise, altlı üstlü olmak üzere iki tetrahedron oluşturur.''Yaşamın çiçeği'' sembolündeki ‘‘Yaşamın tohumu’‘ sembolü ile ilk 8 hücrenin karşılaştırması

yapıldığında küre ve hücrelerin geometrik konumunun, iç içe geçmiş 2 tetrahedrondan

oluştuğu görülür. Buna yıldız tetrahedron denir, bir başka yönden, yıldız tetrahedron, küp

şeklinde de algılanablilir ki bu, Abydos’ta Osiris mabedinde bulunan, “yaşamın çiçeği”

sembolünün, bize aktarmak istediği ilahi nitelikli geometrik bilgidir. Hayat dolaylı olarak

geometrik bir küreden, yumurtadan başlar, tetrahedron, yıldız terahedron, küp derken bir başka küre ve torus'la geometrik serüvenine devam eder.‘’Hayatın çiçeği’’ sembolünün içinde ilkel insanın (Aborijinal) bilincini temsil eden ‘‘Hayatın

yumurtası’‘ sembolü vardır. Bu sembol, Leonardo da Vinci'nin ''Vitruvius Adamı'' eskizi ve

Nicolas Poussin’in ''Arcadia Çobanları'' isimli yağlıboya tablosunda zahiri olarak yer alır.Hayatın Tohumundaki altı dış daire birbirlerini altı yeni noktada keserler. Bu kesişme noktaları

sonraki dairelerin yineleme merkezleridir. Nihai sonuç Hayatın Yumurtası sembolüdür.Hayatı yumurtası sembolünün 3-boyutlu yapısı''Hayatın Çiçeği'' sembolü ''Hayatın Tohumu'' ile ''Hayatın Yumurtası'' sembollerini ayrıca bunlardan türeyen ''Hayatın Meyvesi'' ve ''Metatron Küpü sembollerini'' içerir.

''Hayatın Yumurtası'' sembolünden başlayarak, kesişen dış noktalar merkezli dairelerin çevresel yinelemesiyle oluşan ''Hayatın Çiçeği'' merkezli sembol.Hayatın çiçeği sembolü deseninde her birinin içinde çiçek olan tam 19 daire bulunur. Desen

dıştaki dairenin kapsadığı iç dairelerin kesişme noktalarıyla teğet noktaları merkez alınarak

çizilen yarım dairelerle tamamlanır. Dış çiçeğin yaprakları da tamamlanır ve hepsini kapsayan ikinci bir daire çizilir. Nihai sonuç olarak her birinin içinde "çiçek" bulunan 19 daireden oluşan sembol elde edilir.Metatron küpü Platon'un katılarını içerir. Platon katıları bilindiği üzere yapıların temeli olan beş şekilden oluşur. Platon katılarının yüzlerinin hepsi aynı ölçüdedir. Örneğin Platon katılarından biri olan küpün her yüzünde aynı ölçüde özdeş olan bir kare vardır. Köşelerin oluşturduğu kenarlar aynı uzunlukta ve açılar 90 derecedir. Platon katıları bir kürenin içine konulduğunda cismin her noktası kürenin yüzeyi ile temas eder. Platon katıları sırasıyla tetrahedron, küp, oktahedron, ikosohedron ve dodekahedrondur. Bu şekillerin tümü Hayatın Meyvesinden elde edilir ve Metatron Küpünün içinde bulunurlar.
Metatron küpü, Hayatın Çiçeği sembolündeki dış daireler tamamlanarak elde edilir. İlk yinelemede Metatron Küpünün 2 boyutlu deseni ürer. Eğer dairelere kürelerle değiştirerek

hacim verirsek 4x4x4 = 64 küreden oluşan 3 boyutlu Metatron Küpü oluşur.3x3x3 küreli bir küpün, hayatın yumurtasının kenar boyutunu 2 katına çıkarıp fraktal

büyümesiyle oluşan Hayatın Meyvesi.Hayat Ağacı"nın oluşumu bütünüyle geometriktir ve temelinde, nokta, doğru, daire, üçgen ve dik açılı biçimler olmak üzere geometrinin en basit unsurlarını içerir. Bu etütde geometrik olarak 2-Boyutlu (flatland, düzalan) Grafen atomik yapısı içinde bulunan, ''Hayatın çiçeği'', ''Hayatın Meyvesi'', ''Hayatın yumurtası'', ''Hayatın Tohumu'', ''Platonik Katılar'' ve ''Hayat Ağacı'' daha sonra bir başka etüdde kapsamlı olarak ele alınacaktır.


3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved