ROBERT FLUDD-TETRAKTİS İMGESİ

En son güncellendiği tarih: Nis 17


Robert Fludd’ın "Philosophia Sacra" sından (1626) alıntılınan Tetraktis şekli, Monad' dan önce orijinal mutlak karanlığın geldiğini gösterir.Tetraktisde Yaratılan ilk ışık Monad (1), ışık ve karanlığın (Lux ve Tenebrae) polaritesi Düad (2) , üçüncüsü Nemli Ruh (Aqua) (3) ve sonuncusu dünyanın temelini oluşturan dört element (Ignis, Aer, Aqua, Terra) (4) birleşimidir . Pisagorlara göre, ilk sıra 0-boyutu (nokta), ikinci sıra 1-boyutu (iki nokta ile tanımlanan doğru), üçüncü sıra 2-boyutu (üç noktadan oluşan bir üçgenle tanımlanan bir düzlem) ve dördüncü sıra 3-boyutlu, birlikte dört unsuru sembolize eden toprak, hava, ateş ve su olarak (dört nokta ile tanımlanan bir tetrahedron) ile temsil olunur.

0 görüntüleme

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved