BÜTÜNSEL MATEMATİK

En son güncellendiği tarih: 26 Kas 2018


Hayatta, klasik Yunanlı filozoflar, büyük sanatçılar ve rönesans düşünürler tarafından

kullanılmış, antik hikmeti içeren yaratıcı ve büyülü nitelikli bütünsel (holozofik) bir matematik

vardır. Yaratıcı ve bütünsel nitelikli olan bu matematik mikrodan makroya gerçekleri ortaya

çıkarır.Matematikte kullanılan her bir statik matematiksel simgenin analitik açıdan nicel bir

yorumu vardır. Bütünsel matematikte ise bu statik matematiksel simgenin nicel yorumuna

karşılık gelen dinamik ve bütünsel nitelikli, niteliksel bir yorumdur. Böylece herhangi bir

sayıyı, işlemi, işlevi, ilişkiyi veya teoriyi matematiksel açıdan yorumlamanın, dual, ikili yorumu

söz konusu olur. Standart analitik yorum orta düzeyde polar karşıtların ayrıştığı rasyonel

anlayışı temel alır. Bütünsel yorumsa, standart analitik yorumun aksine, polar karşıtların

birbirlerini tamamladığı daha derin rasyonel ince anlayışı temel alır. Matematiksel simgeler,

dinamik bütünsel bakış açısından, gerçekten dikkate değer, bilimsel, bütünleştirici bir

kapasiteye sahiptirler. Tamamlayıcı karşıtların deneyimsel integral anlayışıyla bütünleşen,

bütünsel matematiksel yorumlar, hem fiziksel hem de psikolojik yönleriyle gerçeklik açısından

aynı ölçüde geçerlidir. Böylece bütünsel matematiği, psikolojik düzeyde bir araç ve aynı

şekilde gerçekliğin bilimsel yorumlamasında bir yol gösterici olarak kullanabiliriz.


Geleneksel matematik rasyonel paradigma anlayışıyla statik ve mutlak olan uzmanlaşmış bir

gelişimi temsil eder. Dolayısıyla geleneksel matematik sabit sistemlerin ayrıntılı analizi için

uygun bir matematiktir. Ancak birde, matematiksel ilişkilerin kalitatif ve relatif olarak birbirlerini tamamlayıcı nitelikte yorumların yapılabildiği alternatif bir matematik vardır. Bu ikinci tür matematik, dinamik sistemlerin bütünsel sentezi için idealdir. Bu bütünsel matematik ya da daha basitçe Holomatik olarak isimlendirilebilir. Holomatik sentez, doğal olarak, en temel anlamda dinamik gerçekliktir. Ancak, potansiyel olarak son derece güçlü olan bu alternatif matematik az tanınan bir matematiksel anlayış türünü temsil eder.


Tüm anlayış, doğrudan doğruya bilinçli ve bilinçsiz süreçler üzerinde sebep ve sezgiye dayalı

dinamik etkileşimi içerir. Doğu toplumlarında, özellikle spritüel yönden anlayış, geleneksel

olarak bilinçsiz bütünsel paradigmaya dayanarak vurgulanır. Burada obje ve subje gerçeğin

deneyimsel görünümünde birleşir. Mistik ya da ezoterik anlayış sezgi bu özel kullanımı aşırı

sürümünü temsil eder.


Bu etüdün amacı, bütünsel Matematiği tanıtmaktır. Standart (konvansiyonel) matematik,

biçimsel açıdan bütünüyle rasyonel bir disiplin olarak kabul edilir. Bütünsel matematik ise,

gerçek matematiksel anlayıştan çok daha ince, nedensel ve doğasal, sezgi ile bilinen, dinamikbir etkileşim gerektirir.


Böylece, standart (konvansiyonel) matematikte mutlak statik olan, miktarlar, işlemler ve

ilişkiler, bütünsel matematikte dinamik ve göreceli yorumlara kavuşurlar. Gerçekten de, çok

daha zengin ve daha kapsamlı bir matematiksel anlayışa sahip olan standart (konvansiyonel)

matematik, geleneksel olarak indirgenen bir yoruma koşullandırılmış olur.

Bütünsel matematik, bilimsel bir yaklaşım olarak bilinç sorununu irdelemede, gerçekten çok

büyük bir potansiyele sahiptir. Deneyimlerimizin psikolojik yönü ile başlayarak, bilincin tüm

spektrumsal kesiti, matematiksel biçime çevrilebilir. Matematiksel yapı, standart matematik

nicel sayı sisteminin bütünleşik matematik muadili, dinamik mükemmel bir nitel sayı sistemi ile temsil edilir.


Bütünsel matematik birçok alanda dinamik tümleştirme oluşturmak için kullanılabilir. Böylece

bütünsel Psikoloji, bütünsel fizik, bütünsel felsefe, bütünsel biyoloji, bütünsel ekonomi,

bütünsel kimya vb. olabilir. Bütünsel matematik, aslında aynı birleşik sistemin parçaları olan bu tür alanların uyumlu entegrasyonu için bir yöntem oluşturur.


Bütünsel matematik, bizlere gerçekliğe bakış açısından, basit fakat heyecan verici üç temel

simetriyi esas alan bir yöntem sağlar. Üç temel simetri, nesnel ve öznel olmak üzere içsel ve

dışsal yatay simetri; kalitatif ve kantitatif olmak üzere bütünsel ve bölümsel dikey simetri ve fiili ve potansiyel olmak üzere şekilsel ve boşluksal çapraz simetridir. Pozitif ve negatif, gerçek ve hayali ile sonlu ve sonsuz olan tüm dinamik ilişkiler, geometrik olarak, sekiz kök tarafından temsil edilen, basit bir dairesel sayı sistemiyle irdelenir. Herşeyin teorisi, fiziksel ve spiritüel olarak, bu sekiz yönle, her düzeyde gerçek ve matematiksel olarak Tekliğin indirgenmiş bir ifadesi olarak açıklanabilir.

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta